آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هاب گابلینها (گابلینهای بزرگ)

هاب گابلینها (گابلینهای بزرگ)

هاب گابلین نامی است که در بعضی از قسمتهای کارهای تالکین به سربازان اورکی که به نسبت سایر اورکها بزرگتر بوده اند اطلاق می شده است. ممکن است این نام همچنین به سربازان اورکی که به اوروک های معروفند اشاره داشته باشد. در کارهای تالکین تنها دو جا از این عبارت استفاده شده، یکی از مقدمه کتاب هابیت و دیگری در فصل هفتم کتاب هابیت که در آن گندالف به بیلبو هشدار میدهد که کوههای مه آلود پر هستند از گابلین، هاب گابلین و اورکهای زشت و وحشتناک.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...