آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - رودخانه هورول (رودخانه ای در شمال سرزمین میانه که میتیتل نیز نامیده می شد)

رودخانه هورول (رودخانه ای در شمال سرزمین میانه که میتیتل نیز نامیده می شد)

در میان انسانها، رودی که از شمال کوههای مه آلود سرچشمه می گرفت و در حرکت به سمت جنوب از سرزمینهای پادشاهی رودئور می گذشت، رود هورول نامیده می شد. این رود از مهمترین شاخه های رود گری فلاد بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...