خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیریلونده (یابنده لنگرگاه، کشتی آلداریون)

هیریلونده (یابنده لنگرگاه، کشتی آلداریون)

آلداریون در زمانی که ولیعهد نومه نور بود، سوار بر کشتی عظیمی به نام هیریلونده که ترجمه این نام الفی یابنده لنگرگاه می باشد، از نومه نور به سرزمین میانه سفر کرد. گفته میشود که هیریلونده به قدری عظیم بود که به آن نهنگ چوبی می گفته اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...