آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیملینگ (جزیره ای در آبهای شمال غرب سرزمین میانه)

هیملینگ (جزیره ای در آبهای شمال غرب سرزمین میانه)

هیملینگ جزیره کوچکی است که حدود ۲۵ مایل با سواحل لیندون فاصله دارد. در دوران اول، این جزیره در واقع تپه ای بود به نام تپه هیمرینگ که مایدروس پسر فئانور قلعه خود را بر فراز آن ساخته بود. هنگامی که در پایان دوران اول بلریاند به زیر آب فرو رفت، دشتهای پست حول تپه نیز به زیر آب رفتند و تپه به صورت جزیره کوچکی باقی ماند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...