آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیلدور (دنباله روها، از اسامی انسانها)

هیلدور (دنباله روها، از اسامی انسانها)

هیلدور که به معنی “دنباله روها” یا “پس آمدگان” می باشد، از اسامی متعدد انسانها در میان الفها است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...