آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - پادشاه برین آردا (لقبی از برای بزرگترینِ والار)

پادشاه برین آردا (لقبی از برای بزرگترینِ والار)

پادشاه برین آردا لقبی بود که به مانوه سولیمو، بزرگترین والار و فرمانروای اصلی جهان اعطا شده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...