خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - پادشاه برین آردا (لقبی از برای بزرگترینِ والار)

پادشاه برین آردا (لقبی از برای بزرگترینِ والار)

پادشاه برین آردا لقبی بود که به مانوه سولیمو، بزرگترین والار و فرمانروای اصلی جهان اعطا شده بود.

درباره اله سار