آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هلم پتک مشت (آخرین پادشاه از اولین سلسله پادشاهی روهان)

هلم پتک مشت (آخرین پادشاه از اولین سلسله پادشاهی روهان)

هلم، پسر گرام، نهمین پادشاه روهان و آخرین شاه سلسله اول پادشاهی روهان بود. در زمان هلم، روهان با دونلندی ها وارد جنگ شد و هلم و دو پسرش در این نبرد جان خود را از دست دادند. در نتیجه سلطنت به فری لاف، خواهرزاده هلم رسید که دومین سلسله را بنیان نهاد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...