آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - دروازه هلم (ورودی تحت مراقبت گودی هلم)

دروازه هلم (ورودی تحت مراقبت گودی هلم)

مسیری که بین دو کوه محدود کننده دره گودی هلم بوجود آمده بود. این دروازه به دژ مستحکم هورنبورگ منتهی می شد که نگهبانی جبهه شمالی کوهستان سفید را به عهده داشت. دیواری که این دروازه بر آن واقع شده بود از شمال به جنوب امتداد داشت و در همین محل بود که نبرد هورنبورگ رخ داد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...