آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Helm’s Gate

آرشیو برچسب: Helm’s Gate

دروازه هلم (ورودی تحت مراقبت گودی هلم)

مسیری که بین دو کوه محدود کننده دره گودی هلم بوجود آمده بود. این دروازه به دژ مستحکم هورنبورگ منتهی می شد که نگهبانی جبهه شمالی کوهستان سفید را به عهده داشت. دیواری که این دروازه بر آن واقع شده بود از شمال به جنوب امتداد داشت و در همین محل بود که نبرد هورنبورگ رخ داد.

ادامه مطلب »