آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - قلب آتش (نامی که نولدور به خورشید داده بودند)

قلب آتش (نامی که نولدور به خورشید داده بودند)

توصیفی از کشتی آرین، خورشید توسط نولدور. قلب آتش ترجمه ای نچندان دقیق از کلمه واسا است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...