خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هارلوند گوندور (بندرگاه میناس تی ریت)

هارلوند گوندور (بندرگاه میناس تی ریت)

بندر و اسکله های میناس تی ریت که توسط کشتی هایی که از سرزمینهای جنوب گوندور می آمدند استفاده می‌شد. این بندرگاه در جنوب میناس تی ریت قرار داشت به گونه ای که استحکامات آن به موازات دیوار بیرونی راماس اخور جای می‌گرفت.

درباره اله سار