آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هارادریم (مردان سرزمینهای جنوبی)

هارادریم (مردان سرزمینهای جنوبی)

انسانهای مغرور و جنگاور هاراد در جنوب سرزمین میانه. دشمنان دیرینه گوندور که در زمان جنگ حلقه با سارون متحد شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...