آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالاس (سیزدهمین کارگزار حکمران گوندور)

هالاس (سیزدهمین کارگزار حکمران گوندور)

فرزند نامدار سیریون، کارگزار گوندور، که در زمان زنده بودن پدرش، در جریان جنگ با بالخوت، حکمرانی بر گوندور را به دست گرفته بود. سیریون هنگام حرکت به سمت میدان جنگ، هالاس را به عنوان فرمانروا در میناس تی‌ریت باقی گذاشت. در این جنگ بود که ائورل مردان شمالی خود را به یاری کارگزار گوندور فرستاد و پس از هزیمت دشمنان گوندور، سیریون دشت کاله ناردون را به عنوان پاداش به ائورل و خاندانش بخشید. هالاس یکی از شاهدان سوگندی بود که بین سیریون و ائورل برقرار شد. در این سوگند، سیریون و ائورل در دو سوی مقبره الندیل ایستادند و پیمان دوستی بین مردمانشان برقرار نمودند. در واقع هالاس بود که نام دشت کاله ناردون را به روهان، و نام مردم آن را به روهیریم (چابک سواران) تغییر داد. از دوران حکمرانی هالاس پس از مرگ پدرش اطلاعات زیادی در دست نیست. او در زمانی بر تخت کارگزاری تکیه زد که مردم روهان استحکامات خود را پایه گذاری مینمودند. در دومین سال حکمرانی هالاس، ساخت تالار طلایی مدوسلد به پایان رسید. در جشن اتمام ساخت این کاخ بود که بالدور، پسر شاه برگو سوگند شتابزده ای یاد کرد تا وارد راههای مردگان شود و این سوگند به مرگ او در کوهستان منجر شد. این احتمال وجود دارد که هالاس شخصا در آن جشن حضور داشته. اگر چه شواهدی در دست نیست که این ادعا را ثابت نماید. هالاس به مدت سی و هشت سال بر گوندور حکمرانی کرد و پس از او پسرش هورین دوم مقام کارگزاری را عهده دار شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...