آخرین مقالات فرهنگنامه

نیم الف

در تاریخ سرزمین میانه تعداد بسیار کمی از شخصیتها وجود دارند که از اخلاف هر دو نژاد انسانها و الفها به شمار میروند. سه مورد کاملا واضح وجود دارد که در آنها از ازدواج یک الف و یک انسان فرزندان نیم الف به دنیا آمده اند: ازدواج برن و لوتین، تور و ایدریل، و آراگورن و آرون؛ اما مورد چهارمی نیز وجود دارد که نسبت به سه مورد ذکر شده از اهمیت کمتری برخوردار است و آن ازدواج ایمرازور و میترلاس است.
به عنوان یک لقب، نیم-الف (که به الفی پره دهیل گفته میشود) تنها به الروس و الروند اطلاق گردیده است، نوه های تور و ایدریل. به این دو برادر نیز مانند پدرشان ائارندیل و مادرشان الوینگ این اختیار داده شد تا سرنوشت خود را انتخاب نمایند. الروس، انسان و فانی بودن را برگزید و به عنوان تار-مینیاتور، اولین پادشاه نومه نور تاجگذاری نمود. اما برادرش الروند، خواست که یک الف به شمار آید و لذا تا پایان دوران سوم در سرزمین میانه باقی ماند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...