خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گوندولفو بولگر (از بزرگان خاندان بولگر)

گوندولفو بولگر (از بزرگان خاندان بولگر)

نخستین شخص شناخته شده از خاندان بولگر، متولد شده در تاریخ ۲۷۳۱ دوران سوم (یا به تاریخ شایر: ۱۱۳۱). همانطور که سکونتگاه خاندان بولگر در بودگه‌فورد در بریج‌فیلدز بود، به نظر می‌رسد که محل اقامت گوندولفو هم در همان ناحیه باشد. او با آلفریدا از ییل (در جنوب بودگه‌فورد) ازدواج کرد و سه پسر حاصل ازدواجش شد: گونداهار، رودولف و گونداهاد. از میان این سه، گونداهار که بزرگترین بود، مهم‌ترین هم بود، و گوندولفو از طریق او، از اجدادان اربابان باک‌لند و همچنین شخص فرودو بگینز به حساب می‌آمد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...