خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گوندابالد بولگر (شوهر سالویا برندی‌باک)

گوندابالد بولگر (شوهر سالویا برندی‌باک)

عضوی از خانوادۀ بولگر از بودگه‌فورد در شایر. او با خانوادۀ برندی‌باک وصلت کرد وقتی که با سالویا (از نوادگانِ دختر گوربادوک دیپ‌دلور) ازدواج کرد. گوندابالد و و سالویا یک پسر به نام تئوبالد داشتند، و از طریق تئوبالد دارای یک نوه به نام ویلی‌بالد شدند. ویلی بالد با پریسکا بگینز ازدواج کرد، از این رو او رد پایی در شجره‌نامۀ خاندان بگینز در ضمیمۀ ت ارباب حلقه‌ها دارد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...