آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - الف‌های خاکستری (نامی برای سیندار)

الف‌های خاکستری (نامی برای سیندار)

سیندار، آن دسته از تله‌ری که در سرزمین میانه باقی ماندند، در حالی که خویشانشان از دریای بزرگ عبور کردند.

یادداشت‌ها:

هر چند که تالکین این موضوع را صریحاً اعلام نکرده است، «خاکستری/grey» در اینجا به طور مشخص معنای دومی هم دارد که با کلمۀ «تاریک و روشن/twilight» مرتبط است. اگر خود تین‌گول را مستثنا قرار دهیم، الف‌های خاکستری در اصل الف‌های تاریک هستند، موریکوئندی، اما آنان همچنان الداری محسوب می‌شوند که قدم در راه سفر بزرگ نهادند و کمابیش در راه قلمروی قدسی بودند، و یک مایا هزاران سال ملکۀ ایشان بود. از تمام اقوام الفی که در سرزمین میانه باقی ماندند، الف‌های خاکستری از جملگی بلندمرتبه‌تر بودند: تا اندازه‌ای به همین علت است که ایشان در حالت عادی بیشتر با نام «الف‌های تاریک و روشن» شناخته هستند تا «الف‌های خاکستری».

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...