خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گترن (یکی از رهنمایانی که تورین را به سوی دوریات هدایت کرد)

گترن (یکی از رهنمایانی که تورین را به سوی دوریات هدایت کرد)

نام این دو خدمتکار پیر هرگز در سیلماریلیون گفته نشده است. اما نارن ای هین هورین در مورد آنها بیشتر گفته است. چیز هایی همچون نامشان : گترون و گریتنیر. این دو در زمان هادر لوریندول جوان بوده اند ، زمانی که آنها در برلیاند به گشت و گذار می پرداخته اند.

در کهن سالی آنها در خدمت خانه‌ی هادر باقی ماندند ، که اربابشان در آن زمان هورین نوه‌ی هادر بود. پس از آن که هورین نتوانست از نیرنات آرنودیداد باز گردد ، همسرش مورون ، گترون و گریتنیر را به عنوان راهنما برای تورین برگزید. تا او را از سرزمین خطرناک دور لومین خارج کنند. این گترون بود که در حضور تینگول در سالن های منگورت ایستاد و درخواست کرد که پادشاه سرپرستی تورین را بپذیرد. و اینگونه او نقشی کوچک در سرنوشت شوم تورین بازی کرد.

درباره اله سار