آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - دروازه‌ی اربور (دروازه‌ی پیشین تنها کوه)

دروازه‌ی اربور (دروازه‌ی پیشین تنها کوه)

از سراشیبی‌های جنوبی تنها کوه، دو لبۀ صخره‌ای شکل بیرون زده و دره‌ای تنگ در جایی که شهر دیل بنا شده ایجاد کرده بود. در رأس این دره، ورودی منحنی شکل و پهن قلمروی زیر کوه قرار داشت، به نام دروازۀ اره‌بور. در بیرون از دروازه، رودی جریان داشت که به رودخانۀ رانینگ منتهی می‌شد.

دروازه، مکان حداقل دو راه بندان بود. در سالی که پادشاه تورین تنها کوه را فتح کرد، یک دیوار محکم در سر تا سر ورودی دروازه بنا کرد. اگرچه در آن زمان جنگی درنگرفت اما او قطعا می‌بایستی از خانۀ قدیمیش در مقابل انسان‌ها و الف‌ها دفاع می‌کرد. جانشینش، داین پاآهنین خوش‌شانس نبود. او در طول جنگ حلقه، دقیقا در ورودی دروازه درگیر جنگ شد و مرد، اما دروازۀ مستحکم، محاصرۀ کوتاه‌مدت و ناموفق دشمن را تاب آورد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...