آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گالمود (پدر گریمای مارزبان)

گالمود (پدر گریمای مارزبان)

طبق گفته های گندالف. گالمود پدر گریما بود. مشاور تئودن ، پادشاه روهان . تالکین تنها یک بار و آن هم بسیار گذرا از او یاد کرده است. بنابراین تقریبا هیچ گونه اطلاعاتی در مورد او موجود نیست. ظاهرا نام او از lewd (هرزه) یا wanton (سرکش) گرفته شده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...