خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گالیون (خدمتکار پادشاه تراندویل)

گالیون (خدمتکار پادشاه تراندویل)

یک الف جنگلی کهن سال که به عنوان خدمت کار ، در سالن های پادشاه الف ، در جنوب شرقی میرک وود به کار گرفته می شد. جایی که او به پادشاه تاراندویل خدمت می کرد. (همچنین به احتمال زیاد به پسر تاراندویل یعنی لگولاس نیز خدمت کرد.) علاقه‌ی گالیون به شراب نوشی بود که باعث شد بیلبو فرصتی یابد تا تورین و یارانش را که در حین یافتن اربور در سالن های تاراندویل زندانی شده بودند آزاد کند. در یک مهمانی شبانه ، خدمتکار به همراه دوستش ، فرمانده‌ی نگهبانان ، مقدار زیادی شراب نوشید و باعث شد که هر دوی آنها خوابشان ببرد. بیلبو با کمک کلید های فرمانده و حلقه‌ی جادویی اش توانست کوتوله ها را نجات دهد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...