خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - گدار بروآینن (دوراهی لود واتر)

گدار بروآینن (دوراهی لود واتر)

گدار رودخانه ی بروآینن یا لود واتر که راه عبوری است برای رسیدن به دره‌ی ریوندل و می‌گویند که تحت قدرت الروند قرار دارد.

درباره اله سار