خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - شعله‌ی اودون (بالروگِ مورگوت)

شعله‌ی اودون (بالروگِ مورگوت)

نمی توانی بگذری، آتش تیره  یاری ات نخواهد رساند، شعله ی اودون! به میان سایه‌ها برگرد. نمی‌توانی بگذری.”

(ارباب حلقه‌ها. یاران حلقه. فصل ۵ کتاب دوم)

نامی که گندالف بر روی بالروگی گذاشت که در اعماق سایه های موریا مسکن گزیده بود و در پل خزد دوم با گندالف مواجه شد و نابود گشت. کلمه‌ی شعله، احتمالاً به جنس بالروگ باز میگردد که اهریمنی آتشین است و اودون نام قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین دژ مورگوت است که در شمالی‌ترین نقطه‌ی زمین ساخته شده بود و بیشتر اوتومنو نامیده می‌شود. خانه‌ی باستانی بالروگ‌ها.

هر چند دلیل واضحی بر مرتبط بودن اودون با دره‌ی شمال موردور که به همین نام خوانده می‌شد وجود ندارد اما دلیل غیر مستقیمی وجود دارد و آن نام دادن دره به نام دژ قدیمی ارباب سائورون است.

درباره اله سار