آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - شعله‌ی آنور (قدرتی که گندالف در دست داشت)

شعله‌ی آنور (قدرتی که گندالف در دست داشت)

نوع: شعله‌ای که گندالفِ مایا به کار می‌برد.

معنی: آنور به معنی خورشید است.

“نمی‌توانی بگذری.” اورک‌ها ساکت ایستادند و سکوتی مرگبار برقرار شد. «من خادم آتش پنهانی‌ام و سلاحم شعله‌ی آنور است…» “

(ارباب حلقه‌ها. یاران حلقه. فصل ۵ کتاب دوم)

قدرت اسرار آمیزی که گندالف در برابر بلای جان دورین از آن استفاده کرد. در جای دیگری به آن اشاره نشده و تردید برانگیز است. آنور به معنای خورشید است  و به همین دلیل شعله‌ی آنور به معنای نور خورشید، میوه‌ی آتشین لورلین یکی از دو درخت والینور هم می‌تواند باشد. و گندالف پس از آن که نیروی آن را به عنوان خادم فرمانروایان غرب به دست آورد توانست بر تاریکی و نیروی بالروگ غلبه کند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...