آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - دوره اول (دوره‌ی جنگ‌های بله‌ریاند)

دوره اول (دوره‌ی جنگ‌های بله‌ریاند)

اولین و کوتاه‌ترین چهار دوره‌ی زمانی که توسط تالکین وقایع نگاری شده.

دوران اول با بازگشت نولدور به سرزمین میانه، اولین طلوع ماه و خورشید و بیدار شدن مردان در هیلدورین آغاز شد و با جنگ غضب، نابود شدن بلریاند و نابودی کامل مورگوت به پایان رسید. با پایان دوران اول تعداد زیادی از نولدور و الف‌های سیندار به غرب بازگشتند تا در تول ارسیا زندگی کنند.

مهم‌ترین وقایع دوران اول:

سال  ۱ : بازگشت نولدور. داگور نوین گیلیات. بیدار شدن آدمیان

سال ۷۵ : داگور آگلارب

سال ۱۲۶ :  تکمیل گوندولین

سال ۳۰۵ :  رسیدن آدمیان به بلریاند

سال ۴۵۵ : داگور براگولاخ

سال ۴۶۵ :  برن و لوتین یکی از سیلماریل‌ها را به دست آوردند.

سال ۴۷۱ : جنگ اشک های بی‌شمار یا نیرنائت آرنودیاد

سال ۴۹۵ : غارت نارگوتروند

سال ۵۱۰ : سقوط گوندولین

سال ۵۸۳ : جنگ غضب. نابودی کامل مورگوت

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...