آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: First Age

آرشیو برچسب: First Age

دوره اول (دوره‌ی جنگ‌های بله‌ریاند)

اولین و کوتاه‌ترین چهار دوره‌ی زمانی که توسط تالکین وقایع نگاری شده. دوران اول با بازگشت نولدور به سرزمین میانه، اولین طلوع ماه و خورشید و بیدار شدن مردان در هیلدورین آغاز شد و با جنگ غضب، نابود شدن بلریاند و نابودی کامل مورگوت به پایان رسید. با پایان دوران اول تعداد زیادی از نولدور و الف‌های سیندار به غرب ...

ادامه مطلب »