آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - الف‌های روشنایی (کالاکوئندی)

الف‌های روشنایی (کالاکوئندی)

الف‌هایی که به عنوان الف‌های روشنایی شناخته شده بودند کسانی که نور دو درخت والینور را قبل از تیرگی آنها دیده بودند. این الف‌ها شامل وانیار، نولدور و بخشی از تله‌ری بودند که به والینور سفر کرده بودند. همچنین الو تین‌گول هم به عنوان یک الف روشنایی در نظر گرفته شد زیرا اگرچه او هرگز سفر بزرگ را به پایان نرساند ولی او به عنوان سفیر به والینور سفر کرده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...