آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - المو (برادر جوان‌تر تین‌گول و اولوه)

المو (برادر جوان‌تر تین‌گول و اولوه)

برادر جوان‌تر الوه (الو تین‌گول) و اولوه از تله‌ری. زمانی که اولوه و پیروانش به غرب رفتند، المو در پس آنان برای یافتن برادر بزرگترش باقی ماند. سرانجام الوه به همراه ملیان مایا به نزد مردمش بازگشت و المو پس از آن با او در اقامتگاه منه‌گروت در دوریات ماندگار شد.

سهم اصلی المو در تاریخ ناشی از پسرش، گالادون، که پدربزرگ کله‌بورن (او که بعدها با گالادریل ازدواج کرد و بر لورین حکم راند) بود می‌باشد. او همچنین [بر طبق برخی منابع] پدربزرگ نیملوت نیز بود و به واسطۀ آن جد الروند هم به حساب می‌آید.

سرنوشت المو ناشناخته ماند اما به نظر می‌رسد او به هنگام ویرانی دوریات به دست پسران فئانور کشته شده باشد. در پایان به صراحت گفته شده که نوه‌اش، کله‌بورن از آن مصیبت گریخته و این نمود آن را دارد که دیگر اعضای خانواده‌اش، نظیر پدربزرگ او نیز، اوضاع مساعدی نداشتند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ایان مک‌کلن: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر گندالف: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر نقش گندالف در اقتباس‌های سینمایی ارباب حلقه‌ها و هابیت پیتر جکسون در ...