آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - الاتان (جد پادشاهان آندونیه)

الاتان (جد پادشاهان آندونیه)

مردی شریف از آندونیه که در قرن‌‌‌های اولیۀ پادشاهی نومه‌‌‌نور می‌‌‌زیسته است. او با سیلماریِن ازدواج کرد، دختر و بزرگ‌‌‌ترین فرزندِ شاه تار-منلدیل، چهارمین پادشاه نومه‌‌‌نور. بر طبق قوانین متأخر جانشینی در نومه‌‌‌نور، سیلماریِن می‌‌‌توانست فرمانروای نومه‌‌‌نور شود و اعقاب الاتان نیز پادشاهان نومه‌‌‌نور، اما در آن دوران این قوانین جاری نبودند، ازاین‌‌‌روی برادر کوچک‌‌‌تر او منلدور پادشاه شد.

بااین‌‌‌همه، اعقاب والاتان برجسته و فراموش‌‌‌ناشدنی هستند، پسر او والاندیل اولین کسی بود که لقب «اربابِ آندونیه» به دوش کشید، نسلی شریف که حتی پس از سقوط بزرگ نیز ادامه یافت. آخرین ارباب آندونیه، الندیل، به همراه پسرانش از نابودی گریختند و به سرزمین میانه درآمدند. جایی که دو قلمروی آرنور و گوندور را تأسیس کردند. از این روی الاتان نیای بسیار دور آراگورن اله‌‌‌سار بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...