آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اگلادیل (زاویه لورین)

اگلادیل (زاویه لورین)

نامی که به وسیلۀ مردم لورین به سرزمین‌‌‌شان مابین مسیر رودخانۀ‌‌‌های آندوین و کله‌‌‌برانت داده شده است. این مکان پرجمعیت‌‌‌ترین قسمت از منطقه بود، جایی که در آن درخت-شهرِ کاراس گالادون پیدا شد.

این نام به انگلیسی سه گوش ترجمه شده است (یک نام که نباید با نقطه‌‌‌ای مابین رودخانه‌‌‌های هارول و لودواتر که در فراسوی شمال غربی لورین است و هم‌‌‌نام می‌‌‌باشند اشتباه گرفته شود.)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...