آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - بلریاند شرقی (سرزمین‌‌‌های میان سیریون و گلیون)

بلریاند شرقی (سرزمین‌‌‌های میان سیریون و گلیون)

قسمتی از بلریاند که در شرق رودخانۀ سیریون و غرب گلیون قرار می‌گیرد. این محدوده در دوران اول تحت کنترل پسران فئانور بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...