آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ائارون (مادر فین‌رود و گالادریل)

ائارون (مادر فین‌رود و گالادریل)

دختر مو نقره‌‌‌ای اولوه از تله‌ری که دوشیزه قْوی آلکوئالونده خوانده می‌شد. کسی که در سواحل خلیج الدامار با پدر و برادرش می‌زیست. او با فینارفین از نولدور ازدواج کرد و پنج فرزند داشت. بزرگترین از میان آنان فین‌رود فلاگوند و گالادریل بودند. فرزند یک الف دریایی، عاشق دریا و سفر به مناطق دوردست بود. سهم او از این وارثانش رفتن همۀ آنان به سرزمین میانه و انتخاب تبعید از والینور بود. خود ائاروِن در غرب ماند اما او برادر زادۀ تین‌گول بود و به همین سبب فرزندان او را در پادشاهی دوریات به خوبی پذیرفتند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...