آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ائارندور (آخرین پادشاه قلمروی متحد شمالی)

ائارندور (آخرین پادشاه قلمروی متحد شمالی)

آخرین و دهمین شاه قلمروی آرنور، پسر الندور. بعد از مرگ او، سه پسرش قلمروی او را تقسیم کردند. بزرگ‌‌‌ترین و به حق‌‌‌ترین پسر او، آلمایت از فورنوست اولین شاه آرتداین شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...