آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ائارندور (آخرین پادشاه قلمروی متحد شمالی)

ائارندور (آخرین پادشاه قلمروی متحد شمالی)

آخرین و دهمین شاه قلمروی آرنور، پسر الندور. بعد از مرگ او، سه پسرش قلمروی او را تقسیم کردند. بزرگ‌‌‌ترین و به حق‌‌‌ترین پسر او، آلمایت از فورنوست اولین شاه آرتداین شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...