آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - شکاف عقابان (گذرگاهی در کوه‌های محیط)

شکاف عقابان (گذرگاهی در کوه‌های محیط)

کوه‌های محیطِ کریسایگریم از گوندولین در برابر جاسوسان مورگوت حفاظت می‌کرد اما آن جا به طور کلی غیر قابل عبور نبود. در شمال شهر راهی خیانت‌‌‌آمیز و صعب‌العبور در میان کوه‌ها قرار داشت. در امتداد سمتی از صخره، شکافی عمیق به طرف غرب به چشم می‌خورد. این راه بلند در زبان الفی به کیریت تورونات یعنی شکاف عقابان شناخته می‌شد و بازماندگان گوندولین بعد از سقوط شهر در سال پانصد و ده دوران اول از این راه باریک فرار کردند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...