آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دورف‌های خزد-دوم (ریش‌درازان در خانه‌ی باستانی ایشان)

دورف‌های خزد-دوم (ریش‌درازان در خانه‌ی باستانی ایشان)

دورف‌های مردم دورین (که بعدها اقوام ایشان هم به آن‌ها ملحق شدند) و سال‌ها در تالارهای خزد-دوم، پی میتریل، کار کردند و معدن‌ها را کاویدند و در دوره‌ی دوم، با الف‌های اره‌گیون دوستی داشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...