آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - داروودلف (نامی که انسان‌ها بر خزد-دوم گذاشته بودند)

داروودلف (نامی که انسان‌ها بر خزد-دوم گذاشته بودند)

«کاوش‌گاه دورفی»، نامی در زبان مشترک برای کاخ‌های خزد-دوم. داروودلف، شکل انگلیسی شده‌ی فورونارجیان در زبان «واقعی» غربی است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...