آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دورین ششم (شاه محکوم به فنای خزد-دوم)

دورین ششم (شاه محکوم به فنای خزد-دوم)

یکی از نوادگان دورین بی‌مرگ که زمان بیدار شدن بالروگ در خزد-دوم شاه مردم دورین بود. نام بالروگ، بلای جان دورین از نام همین شاه می‌آید زیرا اولین دورفی بود که به دست او کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...