خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دویی‌لین (رهبر کمان‌داران دره‌ی بلک‌روت)

دویی‌لین (رهبر کمان‌داران دره‌ی بلک‌روت)

یکی از دو پسر دویین‌هیر، ارباب دره‌ی بلک‌روت بالای ارخ. وی همراه برادرش، دروفین، همراه پدر در جنگ حلقه به میناس تی‌ریت رفت و در نبرد میدان‌های پله‌نور جنگید. مردان دره‌ی دور مورت‌روند در کمان‌گیری مهارت زیادی داشتند و به همین دلیل دویی‌لین و دروفین کمان‌داران خود را بر علیه موماکیل هدایت می‌کردند و کوشیدند به چشمان هیولاها تیر بیاندازند. شجاع بودند ولی هر دو برادر در نبرد زیر پای دشمنان عظیم خود له شدند و از دست رفتند.

درباره اله سار