آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - درونوس (خانواده‌ای از دروئداین)

درونوس (خانواده‌ای از دروئداین)

کلمه‌ی الفی که میان مردم بله‌ریاند به کار می‌رفت و به مردم جنگلی عجیبی اشاره می‌کرد که تحت عنوان دروئداین یا بعدها ووزه خوانده می‌شدند. درونوس، اسم جمعی از ریشه‌ی «درو» است که نژاد دروئداین را از اداین که مشابه آن است متمایز می‌کند. ترکیب درو با «نوس» در زبان سینداری به معنی خانواده‌ی بزرگ یا قوم است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...