آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دروآت (نامی برای درو اداین)

دروآت (نامی برای درو اداین)

اصطلاحی برای مردمی که در خفا می‌زیستند و پیشتر در کنار بسیاری اسامی دیگر، به ایشان درو اداین، مردان پوکلی و ووزه می‌گفتند. دروآت، شکلی اولیه از اسم ایشان در سینداری است که مدت‌ها پیش در دوره‌ی اول، پس از آن که الف‌ها دریافتند آنان نیز دشمن اُرک‌ها هستند به درو اداین تغییر یافت.

در دوره‌ی سوم، شمار دروآت به کسری از شمار پیشین خود تحلیل یافته بود و در نواحی جنگلی که به آن جنگل درو اداین می‌گفتند و پایین کوهستان سفید قرار داشت به سر می‌بردند. افسانه‌ها حکایت از آن دارد که مهاجرنشین‌های پنهانی هنوز در سرزمین مادری ایشان، درو ویت یائور، در غرب دور می‌زیند ولی مشخص نیست هیچ یک از این دروآت‌های غربی در زمان جنگ حلقه باقی مانده باشند.

نکته:

۱-یعنی که واژه‌ی الفی «اداین» به معنی انسان برای نشان دادن ارتباط با خود اداین، یکی از سه خاندان انسان‌ها که در دوره‌ی اول متحد الف‌ها بودند به اسم ایشان اضافه شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...