آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دروگو بگنیز (پدر مغروق فرودو)

دروگو بگنیز (پدر مغروق فرودو)

دروگو، دومین فرزند و بزرگ‌ترین پسر فوسکو بگینز و رابی بولجر بود و می‌گفتند که هابیتی نجیب و محترم بوده است گرچه شایعات از وزن نسبتاً بالای وی نیز حکایت دارد. دروگو با پریمولا برندی‌باک از اهالی باک‌لند ازدواج کردند و ایشان پسری داشتند. همان فرودو بگینز مشهور، حامل حلقه.

دروگو اغلب با خانواده‌ی همسرش در برندی هال می‌ماند و از شراب نابی که پدر همسرش، ارباب گوربادوک می‌آورد لذت می‌برد. در یکی از این دیدارها، وقتی که فرودوی کوچک، تنها دوازده سال داشت، دروگو و پریمولا رفتند تا روی رود برندی‌واین قایق‌سواری کنند و هر دو در سانحه‌ای غرق شدند. جزئیات آن پوشیده است: برخی می‌گویند دروگو برای قایق‌سواری بیش از حد سنگین بوده و دیگران از شایعه‌ای می‌گویند که احتمالش کم‌تر است. این که پریمولا دروگو را به داخل رود هل داده و خودش هم به آب افتاده.

به هر جهت، دروگو و پریمولا گم شدند و فرودو را گذاشتند تا در برندی‌هال بزرگ شود. فرودو نه سال دیگر، تا وقتی که عموزاده‌ی دور پدرش، بیل‌بو بگینز از اهالی هابیتون سرپرستی او را پذیرفت. چنین بود که در نهایت پسر دروگو وارث حلقه گشت و سفر طولانی به جانب کوه هلاکت را آغاز کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...