آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - اژدهاخود شمالی (کلاه‌خود هادور)

اژدهاخود شمالی (کلاه‌خود هادور)

کلاه‌خود دورفی ممتازی که با تصویر گلائرونگ طلایی مزین شده بود. در اصل، تل‌خار آهنگر آن را برای آزاگال (Azaghâl) از بله‌گوست ساخت. آزاگال، به عنوان پاداش، آن را برای مائدروس فرستاد و مائدروس آن را به عنوان هدیه به فینگون داد. می‌گفتند که در قلمروی فینگون هیچ‌کس جز هادور لوریندول و پسرش گالدور قادر به تحمل اژدهاخود نبود. پس خود، در شمار میراث خاندان هادور درآمد. حتی سال‌ها پس از نیرنائن آرنوئدیاد، هنگامی که نوه‌ی نوه‌ی هادور، تورین را فرستادند تا در دوریات پرورش یابد باز هم خود را در هیت‌لوم نگه می‌داشتند. مادر تورین، مورون، خود را برای وی فرستاد و تورین، در جوانی، خود را از شاه تینگول دریافت کرد.

وقتی که تورین از نظر قامت چنان رشد کرد که بتواند زره بپوشد و خود بر سر بگذارد، در نبرد، در مرزهای دوریات، اژدهاخود را بر سر می‌نهاد. بعدها به نام «خود» دور-کوآرتول، سرزمین کمان و خود مشهور شد. سال‌ها بعد، پس از سقوط دور-کوآرتول، تورین، هنگام غارت نارگوت‌روند به دست گلائرونگ اژدها، حاضر بود. چنین بود که تورین در نهایت هیولایی را دید که طرحش، بر کلاه‌خود معروف وی نقش بسته بود و مقدر بود که هیولا را بکشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...