آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - اژدها-شکار (عنوان بارد کمان‌دار)

اژدها-شکار (عنوان بارد کمان‌دار)

«…او را شاه می‌کردیم. باردِ اژدها-شکار از تبار گیریون!»

کلام مردمان دریاچه در ازگاروت، هابیت، فصل چهارده، آب و آتش

عنوانی که به بارد، سرباز عبوس ازگاروت دادند. با آخرین تیر او، تیر سیاه که در آهن‌گری‌های اره‌بور ساخته شده بود، بارد نقطه ضعف اسماگ اژدها را یافت و با آخرین تیرش، تیر سیاه که در آهن‌گری‌های اره‌بور ساخته شده بود، وی را کشت. فکر می‌کردند بارد در ویرانی آتشینی که مرگ اژدها به دنبال داشت گم شده است ولی او، با پریدن به آب‌های دریاچه‌ی لانگ جان به در برد

بارد از تبار سلطنتی گیریون بود. مردمان دریاچه وقتی دیدند که او از ویرانی ناشی از مرگ اژدها گریخته، ارباب شهر را ترک گفتند و خواستند که بارد اژدها-شکار راهنمای ایشان باشد. در نهایت، بارد، ارباب دیل شد و نسلی از اخلاف وی شکل گرفت که باردینگ خوانده می‌شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...