آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - اژدهای اره‌بور (عنوان اسماگ)

اژدهای اره‌بور (عنوان اسماگ)

عنوانی که پس از حمله‌ی اسماگ به پادشاهی دورفی در اره‌بور به وی دادند. پس از ویرانی اره‌بور، اسماگ تا زمانی که بارد از دیل وی را کشت در تالارهای اره‌بور زندگی می‌کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...