خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - اژدهای اره‌بور (عنوان اسماگ)

اژدهای اره‌بور (عنوان اسماگ)

عنوانی که پس از حمله‌ی اسماگ به پادشاهی دورفی در اره‌بور به وی دادند. پس از ویرانی اره‌بور، اسماگ تا زمانی که بارد از دیل وی را کشت در تالارهای اره‌بور زندگی می‌کرد.

درباره اله سار