آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - درهای نارگوت‌روند (ورودی به ارگ فین‌رود)

درهای نارگوت‌روند (ورودی به ارگ فین‌رود)

درهای عظیمی که در سنگ-رود زیر فاروت اعلی کارگذاشته شده بودند و به آن‌ها درهای فلاگوند نیز می‌گفتند. درها، به دژ زیرزمینی نارگوت‌روند راه داشتند. در بخش اعظم تاریخ نارگوت‌روند، فرد تنها می‌توانست از طریق جاده‌ای در امتداد لبه‌ی رود به درها برسد ولی تورین آمد و قرار گذاشت پل عظیمی بر ناروگ بزنند تا ارتش‌ نارگوت‌روند بتواند مستقیم از درها گذشته و به دشت تالات دیرنن برسد.

وقتی گلائرونگ و لشگر مورگوت از راه رسیدند پل مورد استفاده قرار گرفت و نیروهای نارگوت‌روند برای نبرد در دشت تام‌هالاد روانه شدند. گلائرونگ و اُرک‌هایش پیروز شدند و قوای ایشان، راهش را به جنوب، به سوی خود نارگوت‌روند باز کرد. گلائرونگ از پل گذشت و با آتش درهای فلاگوند را منفجر کرد. بدین ترتیب، غارت یکی از بزرگ‌ترین قلمروهای شاهان الفی در بله‌ریاند آغاز گشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...