آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - تقدیر نولدور (سرنوشت هولناک الف‌های دانا)

تقدیر نولدور (سرنوشت هولناک الف‌های دانا)

«اشک‌های بی‌شمار باید که فروریزند؛ و والار، والینور را مقابل تو حصین بندند، تو را بیرون وا نهند…»

واژگان ابتدایی تقدیر نولدور، کوئنتا سیلماریلیون، در باب گریز از نولدور

پیشگویی و حکمی که وقتی نولدور از آمان، برای جنگ با مورگوت لشگر می‌کشیدند ماندوس بر ایشان نهاد. آن را تحت عنوان حکم ماندوس، حکم والار و پیشگویی شمال نیز می‌شناسند. حکمی که برمبنای آن، نولدور از والینور اخراج شد و دوره‌ای از خیانت و فاجعه را در سرزمین میانه پیشگویی کردند. زیرا ماندوس حکم کرده بود که از خاندان فیانور به واسطه‌ی سوگند خود، هر کجا روند اعمال هولناکی سر بزند و سلطنت نولدور از ایشان سلب شود. تمامی این پیشگویی‌ها دست آخر محقق شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...