آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دول گولدور (کنام نکرومانسر)

دول گولدور (کنام نکرومانسر)

دژ سائورون در مناطق جنوبی سیاه‌بیشه، جایی که در خفا، به عنوان نکرومانسر زندگی می‌کرد تا آن که خرمندان متوجه او شدند. وقتی به او حمله بردند به موردور عقب نشست ولی به زودی نزدگول بازگشتند و دول گولدور را از آن خویش خواندند.

نکته:

۱-واژه‌ی دول به شکل تحت اللفظی به معنی «سر» است نه «تپه» ولی اغلب مجاز از اسامی اماکن مرتفع یا برجسته است. (مثلاً دول آمروت و دول باران) پس تعبیر «تپه» دقیق نخواهد بود و برابر انگلیسی دقیقی برای دول به این معنی نیز وجود ندارد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...