آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دروازه‌ی دیم‌ریل (دروازه‌ی شرقی موریا)

دروازه‌ی دیم‌ریل (دروازه‌ی شرقی موریا)

نام دروازه‌ی شرقی موریا که از زیر کوهستان مه‌آلود به دره‌ی ناندوهیریون، دره‌ی دیم‌ریل می‌رسید. نبرد ناندوهیریون در دره‌ی زیر دروازه‌ی دیم‌ریل رخ داد ولی به دورف‌های پیروزمند هشدار داده بودند که هنوز هراسی ناشناخته در موریا زندگی می‌کند و دورف‌ها از دروازه نگذشتند. ولی بعدها، چند ماجراجو، از جمله گندالف و آراگورن و گروه مهاجران بدفرجام بالین نیز چنین کردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...