آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیمبار (زمینی خالی پایین کریسائگریم)

دیمبار (زمینی خالی پایین کریسائگریم)

زمینی تهی در شمال بله‌ریاند، میان جنگل‌های بره‌تیل در غرب و نلدورت در شرق

نکته:

۱-در ضمیمه‌ی زبان‌شناختی سیلماریلیون، کریستوفر تالکین می‌گوید که نام زمین مذکور، شامل «mbar» به معنی محل زندگی یا خانه است. عجیب به نظر می‌رسد زیرا صراحتاً به ما گفته‌اند که دیمبار مکانی خالی از سکنه بود و در واقع، به نظر می‌رسد از «dimb» به معنی غمگین مشتق شده باشد و «-mbar» پایانی آن، احتمالاً تصادف محض است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...