آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دئورواین (شهسوار شجاع روهان)

دئورواین (شهسوار شجاع روهان)

شهسوار مهم روهانی. او مقام فرمانروای شهسواران شاه (سواران شاه، محافظان شخصی شاه روهان). در نبرد میدان‌های پله‌نور، مقابل دروازه‌های میناس تیریت، همراه شش نفر از افرادش از پا افتاد.

نکته:

۱-دو اشتقاق از انگلیسی قدیمی ممکن است. دئور واین به شکل تحت اللفظی به معنای «دوست گوزن» است یا شاید بتوان آن را برگرفته از دئوره واین فرض کرد که به معنی «دوست محبوب» است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...